Aktualizacja danych w systemie OPI-TPP 2.0

Aktualizacja danych w systemie OPI-TPP 2.0

Zgodnie z założeniami funkcjonowania Systemu OPI-TPP 2.0 dotyczącymi udostępniania rzetelnych i aktualnych danych informujemy, że prowadzona jest bieżąca aktualizacja bazy danych w ramach której mogą Państwo zgłaszać nowe tereny oraz weryfikować...

czytaj dalej
Zapraszamy do korzystania z Systemu OPI-TPP 2.0

Zapraszamy do korzystania z Systemu OPI-TPP 2.0

Po ponad 3 latach intensywnych prac System OPI-TPP 2.0 został uruchomiony i udostępniony pod adresem: https://www.opi-tpp.pl/. Nowa e-usługa zapewnia dostęp do: bazy danych o terenach pogórniczych i poprzemysłowych zlokalizowanych w województwie...

czytaj dalej
Warsztat: Prezentacja wstępnej wersji e-usługi systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego (OPI-TPP 2.0)

Warsztat: Prezentacja wstępnej wersji e-usługi systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego (OPI-TPP 2.0)

W dniu 28. września 2022 r. na terenie Głównego Instytutu Górnictwa odbędzie się kolejny warsztat. Tym razem chcemy Państwu zaprezentować wstępną wersję e-usługi systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego. Celem spotkania będzie zebranie uwag i analiza możliwości ich uwzględnienia w pracach nad budową finalnej wersji systemu OPI-TPP 2.0. Zapraszamy do zapoznania się z programem warsztatu.

czytaj dalej

Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowej e-usługi w postaci ogólnodostępnego systemu informacyjnego o terenach pogórniczych na terenie województwa śląskiego. Zakres informacji i planowanych do udostępnienia narzędzi dedykowany jest ocenie możliwości i potencjału do ponownego wykorzystania tych terenów, w kierunku gospodarczym i społecznym.

Metryczka projektu

Wartość projektu: 5 800 000,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 930 000,00 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 580 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 01-01-2020 – 31-12-2022

Dofinansowanie na realizację projektu zostało przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Produkty

Baza danych terenów pogórniczych

Kompletna i aktualna charakterystyka kilkuset terenów pogórniczych. Zakres informacji dedykowany inwestorom i podmiotom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki przestrzennej województwa. Opis terenów wzbogacony mapami, fotografiami, modelami 3D.

Cyfrowe repozytorium dokumentów

Zdigitalizowany do postaci cyfrowej zbiór niepublikowanych, rozproszonych i trudno dostępnych dokumentów pochodzących z czasów funkcjonowania zakładów górniczych. Skarbnica wiedzy i zachowane dziedzictwo śląskich kopalń.

Ocena kosztów rewitalizacji

Ta część e-usługi dostarczy odpowiedzi inwestorowi na jakim etapie gotowości do ponownego zainwestowania jest dany teren. Dla każdego terenu określona zostanie „ścieżka” z jaką będzie musiał zmierzyć się przyszły inwestor przed przystąpieniem do ponownego zagospodarowania terenu.

Potencjał świadczenia usług ekosystemowych

Przeznaczenie terenu pod rozwój ekosystemów przyrodniczych nie musi oznaczać utraty potencjału gospodarczego terenu. Ocena potencjału do świadczenia usług ekosystemowych ma wskazać tereny, pogórnicze na których brak „twardych inwestycji” przyniesie największe korzyści gospodarcze i społeczne.

Atrakcyjność inwestycyjna i potencjał terenów pogórniczych

E-usługa OPI-TPP 2.0 dostarczy danych i informacji do wstępnej oceny atrakcyjności inwestycyjnej, a co więcej przygotuje ją dla użytkownika wg opracowanej metody. Każda inwestycja jest inna więc po zalogowaniu użytkownik będzie mógł sam zdecydować które parametry są dla niego najważniejsze.

Benchmarking

Narzędzie dla tych którzy poszukują optymalnej lokalizacji pod swoje inwestycje. Chcesz porównać tereny pogórnicze wg swoich własnych kryteriów i priorytetów lub zdać się na przygotowaną ocenę waloryzacyjną? Narzędzie do benchmarkingu będzie właśnie dla Ciebie.

O nas

Główny Instytut Górnictwa

  • 95 lat tradycji i doświadczenia,
  • marka znana w Polsce i wielu regionach Europy,
  • współpraca z przemysłem, biznesem i samorządem,
  • szeroka kadra specjalistów z zakresu przemysłu i inżynierii środowiska,
  • setki opracowań naukowych i wdrożonych rozwiązań,
  • w gronie liderów w zakresie przekształceń terenów poprzemysłowych.

W projekcie GIG przyjął rolę lidera odpowiedzialnego za koordynację prac i nadzór merytoryczny przedsięwzięcia. W zakresie zespołu GIG będzie m.in. przeprowadzenie inwentaryzacji terenów pogórniczych, digitalizacja dokumentów czy opracowanie algorytmów waloryzacyjnych.

Więcej informacji na stronie gig.eu

Województwo Śląskie

  • najbardziej uprzemysłowiony region w Polsce,
  • potencjał ludzki i infrastrukturalny,
  • przywiązanie do tradycji i nowoczesne technologie,
  • region najbardziej dotknięty konsekwencjami związanymi z dostosowaniem do zmian klimatu.

Rolą reprezentującego Województwo Śląskie w projekcie jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Jako partner projektu odpowiada m.in. za dostarczenie części danych do projektu, ocenę potencjału terenów pogórniczych w aspekcie polityki regionalnej, działania promocyjne oraz współpracę z podmiotami górniczymi, biznesowymi i samorządowymi.

Więcej informacji na stronie slaskie.pl

Kontakt

dr Adam Hamerla
Kierownik projektu
E: [email protected]
T: +48 (32) 259 22 92
Główny Instytut Górnictwa

 

dr inż. Karolina Jąderko-Skubis
Biuro projektu
E: [email protected]
T: +48 (32) 259 22 96
Główny Instytut Górnictwa

mgr Joanna Miśka
Koordynacja projektu po stronie UMWS
E: [email protected]
T: +48 (32) 77 99 115
Województwo Śląskie

mgr Aleksandra Pitura
Koordynacja projektu po stronie UMWS
E: [email protected]
T: +48 (32) 77 99 106
Województwo Śląskie