Rozbudowujemy system OPI-TPP2.0 do wersji 3.0.

lip 2, 2024

Tytuł projektu:

„Utworzenie systemu zarządzania terenami poprzemysłowymi WSL poprzez rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania terenami pogórniczymi (OPI TPP 3.0)”

Podmioty realizujące:

Główny Instytut Górniczy – Państwowy Instytut Badawczy – Lider Projektu
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach

Kluczowi odbiorcy:

Jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego oraz przedsiębiorcy.

Opis projektu:

Projekt ma na celu rozbudowę systemu OPI TPP 2.0 (opi-tpp.pl) do wersji 3.0 dodając nowe funkcjonalności oraz narzędzia, oparte na zaawansowanych algorytmach przetwarzania danych o procesach środowiskowych i przestrzennych. Przedmiotem Projektu są tereny po działalności górniczej (głębinowej i odkrywkowej), hutniczej, energetycznej, chemicznej oraz trwale przekształcone. Zakres przestrzenny Projektu obejmuje wszystkie podregiony objęte transformacją oraz ich otoczenie w granicach województwa śląskiego. Zakres baz danych zostanie rozszerzony o nowe atrybuty, w tym charakterystyczne dla poszczególnych typów terenów. Opracowane narzędzia umożliwiać będą przyszłym użytkownikom prowadzenie pogłębionych analiz i obserwacji procesów zachodzących na terenach związanych z działalnością przemysłową, jak również prognozowanie konsekwencji prowadzonych i planowanych do realizacji działań. Rozbudowany System ma stanowić wsparcie w doborze technik remediacji oraz oceny potencjału terenów do produkcji zielonej energii, odzysku surowców, świadczenia innych usług ekosystemowych. System zostanie wyposażony w bazę materiałów edukacyjno-informacyjnych, opracowanych w ramach działań warsztatowych i pilotażowych, ułatwiających pełne wykorzystanie rozbudowywanej e-usługi. Zgromadzone w projekcie dane oraz wyniki przeprowadzonych analiz będą stanowiły jeden ze strumieni informacji zasilających system monitorowania procesów transformacji na obszarze województwa śląskiego. Inwentaryzacja terenów poprzemysłowych i trwale przekształconych działalnością przemysłową, badania stanu środowiska na tych terenach oraz prace związane z opracowaniem dodatkowych narzędzi analitycznych realizowane są przez zespół specjalistów GIG-PIB przy współudziale ekspertów ze środowiska naukowego i gospodarczego. Partnerem projektu jest WODGiK w Katowicach zapewniający łączność pomiędzy systemem w wersji 2.0.

Wartość projektu:

14 191 291.40 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich:

13 481 726.83 zł

Linki:

LinkedIn
Facebook
YouTube