Warsztat dotyczący przestrzennych uwarunkowań przekształcania terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczych

gru 18, 2020

Warsztaty skupiały się wokół przestrzennych uwarunkowań przekształcania terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczych. Obejmowały wiele, istotnych z punktu widzenia zarządzania terenów pogórniczych, zagadnień. Skupiały się miedzy innymi na walorach powstającej w ramach projektu e-usługi, tworzonej z myślą o odejściu od standardowego serwisu mapowego na rzecz portalu informacyjnego o terenach pogórniczych i poprzemysłowych oraz ich specyfice. Serwis ma stanowić narzędzie dla potencjalnych inwestorów umożliwiające im ocenę terenów pod przyszłe projekty. Problem przestrzennych uwarunkowań przekształcania terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczych został jednak szerzej potraktowany. Warsztaty uwzględniały tematy związane z rekomendacjami w zakresie stosownych zapisów w MPZP ułatwiających zmianę przeznaczenia terenów pogórniczych, przykładowe kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych, uwzględniające specyfikę województwa śląskiego a także rekomendacje planistyczne do opracowania dokumentu pn. Ocena potencjału terenów pogórniczych w aspekcie polityki regionalnej. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z przebiegu z tych warsztatów a w szczególności z wnioskami płynącymi z tego spotkania.

POBIERZ: Protokół z warsztatów przeprowadzonych w ramach projektu pn. Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego (OPI TPP 2.0)  – 3 grudnia 2020r.

Serdecznie zapraszamy.
Zespół OPI-TPP 2.0