Zapraszamy do korzystania z Systemu OPI-TPP 2.0

maj 22, 2023

Po ponad 3 latach intensywnych prac System OPI-TPP 2.0 został uruchomiony i udostępniony pod adresem: https://www.opi-tpp.pl/.

Nowa e-usługa zapewnia dostęp do:

  • bazy danych o terenach pogórniczych i poprzemysłowych zlokalizowanych w województwie śląskim zawierającą charakterystykę tych terenów uzupełnioną o dokumentację fotograficzną, modele 3D i raporty informacyjne;
  • wyników waloryzacji terenów pogórniczych bazujących na zestawie autorskich algorytmów obejmujących ocenę atrakcyjności inwestycyjnej, ocenę potencjału do usług ekosystemowych oraz ocenę kosztów rewitalizacji
  • mapy tych terenów wraz z narzędziem wyszukiwania i porównywania, a także
  • cyfrowego repozytorium w którym aktualnie zgromadzono 822 dokumentów.

Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi dokumentami i pełną funkcjonalnością systemu OPI-TPP 2.0.