Weryfikacja Bazy Danych OPI TPP 2.0 -faza końcowa

cze 3, 2022

Stworzenie serca całej e-usługi- bazy danych wymagało wiele wysiłku i pracy. Aby jednak przekazywane dane w pełni odzwierciedlały rzeczywistość, wszystkie zgromadzone przez zespół informacje musiały zostać zweryfikowane przez gminy i miasta województwa śląskiego.

Zgromadzone dane mają wskazać zalety i potencjał wybranego terenu, ale także wyzwania, jakie czekają inwestora. W ramach projektu zebraliśmy nie tylko dane na temat powierzchni i typu terenu, ale także sąsiedztwa cieków i zbiorników wodnych, bliskości przystanków komunikacji miejskiej, linii kolejowych, usytuowania miejsca w obrębie korytarzy ekologicznych, obszarów chronionych, parku krajobrazowego, obszarów Natura 2000,  położenia w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych, obszaru górniczego, warunków budowlanych, obecności zabytków, odległości do węzła autostradowego, zagospodarowania przestrzennego oraz własności terenu. Podczas procesu weryfikacji byliśmy otwarci na spotkania z władzami gmin i miast województwa śląskiego. Dzięki takim wizytom jeszcze bardziej poszerzyliśmy naszą wiedzę na temat terenów pogórniczych i poprzemysłowych w naszym Województwie, co wzbogaci e-usługę.

Dziękujemy wszystkim gminom i miastom województwa śląskiego za trudny proces weryfikacji wskazanych danych.