Warsztaty

lis 30, 2020

Na dzień 3 grudnia b.r. planowane są kolejne warsztaty organizowane w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego”, których tematem będą przestrzenne uwarunkowania przekształceń terenów poprzemysłowych. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali członkowie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej oraz przedstawiciele wybranych jednostek samorządu terytorialnego. Wyniki warsztatów zostaną wykorzystane przy opracowaniu podręcznika pn. „Ocena potencjału terenów pogórniczych w aspekcie polityki regionalnej”, stanowiącego jeden z produktów projektu. O wnioskach poinformujemy w połowie grudnia.