Warsztaty w ramach realizacji projektu

cze 25, 2021

W dniu 24.06.2021 odbyły się kolejne warsztaty w ramach realizacji projektu Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego (OPI-TPP 2.0). Warsztaty po długiej przerwie udało się zorganizować stacjonarnie w siedzibie GIG, z zachowaniem obowiązujących regulacji sanitarno- epidemiologicznych. Tematyką warsztatu była prezentacja bazy danych OPI-TPP 2.0, wstępne wyniki inwentaryzacji terenów pogórniczych i poprzemysłowych oraz założenia końcowego produktu projektu, czyli e-usługi. Poruszono także zagadnienie aktualizacji bazy danych po zakończeniu projektu. Zaprezentowano zinwentaryzowane tereny pod kątem przyrodniczym, będącym walorem lub barierą dla potencjalnych inwestorów. Dodatkowo, dla zainteresowanych uczestników warsztatu, zorganizowano wizytę na terenie po hucie cynku. Uczestnicy mieli możliwość przyjrzenia się, jak przebiegają prace związane ze zbieraniem danych na potrzeby tworzonej e-usługi.