OPI – TPP 2.0 a Sprawiedliwa Transformacja

wrz 16, 2020

Byliśmy tam… W dniu 14 września 2020 r. odbyły się warsztaty on-line ramach prac nad przygotowaniem Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST) w obszarze środowiska i energetyki. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele KE, Ministerstwa Aktywów Państwowych, środowisk branżowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Jednym z elementów spotkania była prezentacja dotycząca wyzwań stojących przed województwem śląskim, a także istotnych z punktu widzenia procesu transformacji działań podejmowanych w regionie, takich jak realizacja projektu “Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego”.

Uczestnicy warsztatu zwrócili uwagę na zagadnienie terenów pogórniczych i poprzemysłowych, których liczba wzrośnie w wyniku dążenia do neutralności klimatycznej. Gminy wskazywały na problem z likwidacją szkód górniczych oraz bariery prawne hamujące proces ponownego zagospodarowania tych terenów (m.in. wieczyste użytkowanie gruntów, długi okres oczekiwania na decyzje środowiskowe, nieuregulowany stan własnościowy terenów, zmiana statusu terenu pogórniczego).

W ramach dyskusji podkreślono również ważną rolę realizowanego projektu oraz jego potencjał w ramach procesu sprawiedliwej transformacji.