Ankieta: „System OPI-TPP 2.0 jako wsparcie procesu inwestycyjnego – pożądany zakres danych, informacji i narzędzi”

cze 9, 2020

Bardzo serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety. Wyniki będziemy publikowali na bieżąco na Facebooku, a cały raport z badania już wkrótce pojawi się na stronie internetowej . Już teraz możemy jednak zdradzić, że najistotniejszą informacją z punktu widzenia inwestycyjnego jest informacja na temat stanu środowiska i występujących przekształceń badanego terenu.

W ankiecie pojawiły się także pytania dotyczące istotności informacji związanych z dostępnością terenu pogórniczego, obecnym stanem oraz aktualnym sposobem zagospodarowania terenu pogórniczego, dostępem do infrastruktury, uzbrojenia terenu i mediów w obrębie terenu pogórniczego, wskaźnikami społeczno-gospodarczymi, uwarunkowaniami właścicielskimi i prawnymi a także lokalizacją terenów pogórniczych na mapach, możliwością wyszukiwania terenów pogórniczych wg wskazanych cech.

Obok pytań związanych bezpośrednio z informacjami niezbędnymi w procesie inwestycyjnym, znalazły się także takie, które dotyczą istotności pojawienia się w tworzonej e-usłudze narzędzi umożliwiających wycenę kosztów rewitalizacji terenów pogórniczych, ocenę atrakcyjności inwestycyjnej terenów pogórniczych według określonych kryteriów wspartych autorską metodyką wypracowaną w ramach projektu, rankingowanie i porównywanie terenów pogórniczych wg wskazanych przez użytkownika cech, dostęp w formie cyfrowej do materiałów archiwalnych i dokumentów dotyczących działalności na terenie pogórniczym a także własnego profilu użytkownika z możliwością zapisu swoich preferencji, obserwowanych terenów, własnych zestawień.

Zapraszamy do śledzenia informacji na naszym Facebooku.

Zespół OPI-TPP 2.0